Çocuklarda Geç Konuşma Nedenleri

Her çocukta gelişim farklıdır, kimi çocuklar yaşıtlarına göre daha geç ya da erken konuşabilir. Bu normal bir durumdur ve korkulacak kadar ciddi bir sorun yoktur. Bunun ciddi bir sorun olup olmadığını anne ve baba gözlemleyerek karar vermelidir. Çocuğunuz yaşıtlarına göre konuşmakta çok geç kalmışsa bir doktora başvurulmalıdır. İletişim kurmak ve diğer insanları anlamak çocuklar için ilk günler çok zor ve karmaşık olarak görünebilir. Konuşmak çocuklar için çok karmaşık bir yetenektir.

Çocuklarda Geç Konuşma

Geç konuşma bozukluğu tıbbi yönden olabileceği gibi bir neden olmaksızın da ortaya çıkabilir. İletişim ve sosyal yaşam için konuşmak oldukça önemlidir. İnsanın kendini ifade edebilmesi için iletişim kurması yani insanlarla konuşması gerekir. Çocuklar doğumdan itibaren bir gelişme sürecindedir. Zaman geçtikçe birçok gelişim tamamlanır. Dil gelişimi de doğumdan itibaren gelişmeye başlar.

Çocuğun yaşına göre konuşma becerisini kazanamamış olması çocuğu olumsuz biçimde etkiler. Çünkü tam olarak konuşması için çocuğun bazı özellikleri kazanmış olması gerekir. İlk olarak söylenen kelimeleri anlamaya ve tekrar etmeye başlar. Daha sonra zaman içinde kendi söz dağarcığını geliştirmeye başlar. Sınırlı kelimelerle kısıtlı kalmaz, sürekli yeni kelimeler öğrenmeye çalışır. İlk günler sizinle anlamsız kelimeler söyleyerek iletişim kurmaya çalışır. Tek kelimeler kurar ve tek kelimeleri cümle haline getirerek konuşmaya başlar. Çocukta bunlardan biri eksik olduğunda bir sorun var demektir. Çocuklar genelde 6. aydan itibaren bazı heceler çıkartmaya başlar. 12. aydan itibaren bu heceleri kelime haline dönüştürür. 18. aydan itibaren bilinçli olarak kelimeleri dile getirir ve iki sözcüklü cümleler kurabilir.

Çocuklarda geç konuşma nedenleri

Geç konuşma nedenleri arasında en sık rastlanan neden zekâ sorunlarıdır. Yaşıtlarına göre zekâ olarak geride olan çocuklar daha geç konuşmaya başlar. Yani konuşmada zekâ düzeyinin de önemi vardır. Zekâ düzeyi yüksek olan çocuklar konuşmayı daha erken öğrenir.

Dikkatini Çekmedi Mi ?  Havale Geçiren Bebeklerde Hasar Kalır Mı?

İşitme sorunu olan çocuklarda konuşmada geç kalabilirler hatta konuşma sorunu yaşayabilir. Çünkü dış dünyadan her hangi bir uyaran ve tepki alamadıkları için konuşmada güçlük çekerler.

Uzun süreli ve ya şiddetli bir hastalık çocuğun konuşmasını geciktirebilir.

Erkek çocukları kız çocuklarına göre konuşmayı daha geç öğrenir.

Çocuğun dış dünyadan kopuk olması ve kendi halinde yaşaması konuşmayı geciktirebilir. Çok fazla toplum içinde bulunmayan, yeteri kadar sevgi göremeyen, doğumdan itibaren kimsenin çocukla konuşmaması gibi nedenler konuşmayı geciktirir. Çocuğun hızlı biçimde konuşmayı öğrenmesi için toplum içinde ve çevresel etkileri alması gerekiyor.

Televizyona bağımlı olan çocuklar dış dünyadan koparak insanlardan soyutlanır. Özellikle 0–3 yaş arası çocukların televizyon karşısında fazla zaman geçirip bağımlı olması halinde çocuk tepkisiz, insanlardan ve nesnelerden uzaklaşmaya başlar. Ayrıca duygusal ve sosyal gelişiminde gerileme görülür.

Çevreden yoksun bir ortamda büyüyen çocuk kelime dağarcığını geliştiremez. Sonuçta çocuğun konuşması ve dil düzeyi daha düşük olur.

Ağızdaki yapı bozuklukları da konuşmayı geciktirir. Aynı şekilde diş bozuklukları da geç konuşmaya nende olur.

Konuşmada ailenin de önemi büyüktür. Aile içi sorunlar, ailede birden çok dilin kullanılması ya da yöresel dilin kullanılması çocukta konuşmayı geciktirir.

Ciddi ve duygusal sorunu olan çocuklar, duygusal ve soysal bozukluğu olan çocuklarda konuşamama gibi sorunlar olur.

Yorum yapın